Cwrdd a’r Tîm

Jonathan Lewis
Rheolwr Gyfarwyddwr
e-mail: jonathan@gomer.co.uk
Ar ôl mynychu’r Coleg Argraffu yn Llundain, ynghyd â 5 mlynedd o brofiad gydag argraffwr blaenllaw yn y ddinas, cymerodd Jonathan yr awenau yn 1995. Ef yw’r bedwaredd genhedlaeth o deulu Lewis i redeg y cwmni ac fe fu’n gyfrifol am y rhaglen ymestyn ddiweddar.
Greg Lloyd
Operations Manager
e-mail: greg@lewisprinters.co.uk
Greg…